Cíle výzkumu

Institut Eticia vytváří a zpracovává výzkumy o hodnotách.

Na konci roku 2018 budou publikovány první výsledky hodnotového výzkumu, kterého se lze účastnit na stránkách Eticia 21. Tento výzkum obohatíme o osobní rozhovory, které proběhnou v první polovině roku 2019. Do konce roku 2019 budeme tedy o hodnotách v České republice publikovat plošnou studii.

Váš dar bude tedy sloužit k finanční odměně účastníků osobních rozhovorů, k propagaci výsledků v tištěných i v digitálních formách, k účasti Institutu Eticia na odborných konferencích v tuzemsku a v zahraničí.

Na co použijeme Váš dar

Chceme:
- popularizovat téma hodnot, publikovat odborné články založené na celorepublikovém průzkumu, prezentovat výsledky na přednáškách a seminářích
- vyvíjet jedinečnou metodiku pro porovnání hodnotových žebříčků mezi jednotlivci nebo ve skupinách, kteří se zúčastňují hodnotové hry eticia21.com
- vytvářet etické kodexy na základě průzkumu v organizacích (malé a střední podniky, neziskové organizace, spolky, atd)
- vytvořit nástroj, který mohou obecní samosprávy využít pro hodnotové výzkumy

Jak přispět

- ozvat se nám a domluvit si schůzku, zajímá nás, co Vás na projektu zaujalo
- po vzájemné dohodě sepsat darovací smlouvu - stáhnout zde a poté zaslat dar na na účet číslo : 115-5742730267/0100 (Komerční banka, a.s.)
- nebo přispět přes daruj.cz

 

Náš tým

Jan Zeman

Jan Zeman

Zakladatel institutu

Artuš Rawa

Artuš Rawa

Kreativní manažer

Alexandre Reznikow

Alexandre Reznikow

Výzkumný ředitel

Klaudie Kovářová

Klaudie Kovářová

Komunitní plánování

team

Partneři

Děkujeme za podporu!