Institut životních hodnot - Eticia zprostředkovává nové náhledy na hodnoty v 21. století. Cílem je prohloubit aktuální myšlenky a teorie, které hýbou společenskými vědami. Existují různé pohledy a přístupy k tomuto tématu v psychologii, v sociologii, nebo v antropologii.

Institut Eticia proto vede souběžně tři vědecké aktivity: publikuje teoretické články, vytváří vlastní empirické výzkumy pomocí anket na stránkách Eticia 21 a přichází s inovativními řešeními pro výzkumy o hodnotách v rámci filozofické myšlenky Hodnoty 21.

Blog icon

Blog Institut Eticia

Pro více aktuálních informací sledujte náš blog!

Přejít na blog
eticia logo

Najdi své životní hodnoty

Jednoduchá a přehledná aplikace slouží k rychlému nalezení životních hodnot a porovnávání s ostatními.

statistiky obrazek

Statistiky výzkumu

Na našich stránkách budeme postupně uvolňovat výzkumy našich výstupů z Beta testingu z let 2015 - 2017.

Teorie

V odborné literatuře jsou velmi diskutovaná metodologická stanoviska a výsledky v průzkumech o hodnotách. Je zde patrné, že deklarativní vyjádření o hodnotách tvoří jen špičku ledovce. Proto studujeme hodnoty v širším teoretickém rámci, což je utváření hodnocení. Toto lze vyzkoumat například na sociálních sítích, kde lidé vyjadřují nejen názory, ale i hodnocení filmu, restaurace či produktu. Cílem je identifikovat způsob jakým lidé využívají tzv. axiologickou gramatiku v souvislosti s kontextem a společenským postavením. Tento výzkum prohloubí teoretické závěry v sociologii valuace a evaluace.

Více na blog.instituteticia.org

Výzkum

Empirické výzkumy studují jedince z pohledu morální a sociální psychologie. V psychologii se dnes vede mnoho experimentálních výzkumů, jež navazují na tzv. aplikovanou etiku. Jakou roli hrají emoce při morálních rozhodnutích? Můžeme považovat emoce a hodnoty za dva nezávislé prvky při popisu osobnosti? Cílem je využít hodnotovou hru Eticia 21 jako nástroj pro vědecké účely. Je to také produkt pro osobní rozvoj, který Eticia 21 nabízí svým uživatelům.

Více na eticia21.com

Inovace

Projekt Hodnoty 21 hájí komplexní přístup k tématu hodnot. Tato filozofická idea hledá cestu k interpretaci různých fenoménů pomocí principů a hodnot. Úmyslem není vytvářet novou morální filozofii, ale využít matematické nástroje pro popis a výzkum společenských jevů. Myšlenka Hodnoty 21 by tudíž mohla sloužit nejen výzkumným účelům, ale hlavně jako nástroj pro budoucí demokratické rozhodování a dosažení konsensu. Úzce spolupracujeme s projektem Vote 21, jenž vytváří inovativní nástroje pro demokratická rozhodování.

Více na hodnoty21.cz

Náš tým

Jan Zeman

Jan Zeman

Zakladatel institutu

Artuš Rawa

Artuš Rawa

Kreativní manažer

Alexandre Reznikow

Alexandre Reznikow

Výzkumný ředitel

Klaudie Kovářová

Klaudie Kovářová

Komunitní plánování

team

Partneři

Děkujeme za podporu!